کاردرمانی در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان

پرستاری و مامایی،دوره های حضوری

کاردرمانی در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان

کاردرمانی در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان

کاردرمانی در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان

تعریف دوره:

دوره آموزشی کاردرمانی در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان به منظور افزایش دانش و مهارت کار با انواع تجهیزات و تکنولوژی های پیچیده بخش، ویژگی های محیط بخش، مسائل پزشکی نوزادان، ارزیابی های حسی – حرکتی و رفتاری نوزادان، انجام مداخلات کاردرمانی مربوطه مانند لمس مثبت، پوزیشنینگ صحیح، عملکرد حرکتی دهانی، مراقبتهای تکاملی، برقراری ارتباط با نوزاد، برقراری ارتباط با والدین، انجام مشاوره های لازم، پیگیری نوزاد پس از ترخیص و مداخلات مربوط به تغذیه به عنوان بخشی از فعالیتهای روزمره زندگی، طراحی شده است.

گروه هدف:

کارشناس کاردرمانی و بالاتر / حداقل سابقه 2 سال فعالیت در حوزه کودکان

هدف کلی:

آماده سازی و توانمندسازی کاردرمانگران جهت ارائه خدمت در بخش مراقبت ویژه نوزادان

اهداف ویژه در سه حیطه:

شناختی و رفتاری:

مهارت آموز قادر خواهد بود:

 • سیستم حسی، سیستم رفتاری و هوشیاری، سیستم حرکتی نوزاد را ارزیابی نماید.
 • درد در نوزادان را ارزیابی نماید.
 • عملکرد تغذیه و عملکرد دهانی – حرکتی نوزاد را بررسی نماید.
 • محیط و واکنشهای نوزاد به محیط را بررسی نماید.
 • مداخلات مربوط به اجزا حرکتی را انجام دهد.
 • تکنیکهای پوزیشنینگ صحیح را انجام دهد.
 • از خانواده و سایر اعضا تیم درمان مراقبت نماید.
 • وضعیت نوزاد را پس از ترخیص تا سن 6 ماهگی پیگیری نماید.
نگرشی:

مهارت آموز می بایست:

 •  ضرورت بررسی ها و ارزیابی های محیط بخش مراقبتهای ویژه نوزادان را مورد توجه قرار دهد.
 • در مراقبت از نوزادان و انجام مداخلات، ویژگی های حسی ، حرکتی و رفتاری نوزادان در هفته های مختلف جنینی را مورد توجه قرار دهد.
 • برای وجود و حضور خانواده در بخش و تعامل خانواده – نوزاد ارزش گذاری کند.
 • در پیگیری مهارتهای تکاملی نوزاد از بدو تولد تا سن 6 ماهگی تصحیح شده پس از ترخیص احساس مسئولیت کند .
 • در انجام مداخلات درمانی مبتنی بر شواهد و بدور از آسیب رساندن به نوزاد احساس مسئولیت کند.

بخش های اصلی دوره:

 • اطلاعات پایه ای مورد نیاز
 • انواع تجهیزات بخش مراقبت ویژه نوزادان
 • مشاهده و سنجش ویژگی های بخش بر اساس شاخص های مطرح
 • انواع آسیبهای مغزی و سایر مشکلات پزشکی رایج در نوزادان
 • مدلها و چارچوبهای مراقبتی و مداخله ای در بخش ویژه نوزادان آشنایی با تاریخچه مداخلات کاردمانی در بخش
 • اصول مراقبت خانواده محور
 • عملکرد دهانی حرکتی و تغذیه
 • انجام ارزیابی عملکرد دهانی حرکتی
 • نحوه بررسی سیستم حسی نوزاد
 • انجام ارزیابی سیستم حسی نوزاد و وضعیت سلامتی این نوزاد
 • سیستم حرکتی نوزاد و شیوه های ارزیابی این سیستم در نوزاد
 • انجام ارزیابی سیستم حرکتی نوزاد و شیوه های ارزیابی این سیستم در نوزاد
 • وضعیت هوشیاری نوزاد و نحوه استفاده از این وضعیتها در چگونگی تعامل با نوزاد
 • بررسی رفتار نوزاد، وضعیت هوشیاری و درد
 • ابزارهای تخصصی ارزیابی مهارتهای تکاملی نوزادان
 • حرکات عمومی در نوزادان
 • آشنایی با انجام مداخلات ماساژ، لمس موثر در نوزادان، پوزیشنینگ در نوزادان
 • آشنایی با انجام مداخلات جانبی نظیر اسپلینتینگ، کینزیو تیپ و دامنه حرکتی
 • چگونگی پیگیری وضعیت نوزاد پس از ترخیص تا 6 ماهگی تصحیح شده
 • کارآموزی
 • کارآموزی 2
روش ارزیابی پایان دوره مهارت آموزان :

آزمون کتبی

مدت برگزاری دوره:
 • ساعت: 110:00
 • روز: 60-20
 • ماه: 5-2
شهریه دوره:

60000000 ریال

گواهینامه پایان دوره:

گواهینامه معتبر از مرکز ملی وزارت بهداشت

نحوه ثبت نام:

حضوری: میدان ستاد، ابتدای خیابان مشیرفاطمی. ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی شیراز. طبقه سوم. واحد 316.

غیرحضوری: با شماره های 09171058157 / 09176964193 / 09120601698 / 07138315372 تماس حاصل فرمایید.

زمان برگزاری بزودی اطلاع رسانی میگردد.

امتیاز دوره

امتیاز 0 از 5

شهریه

6,000,000تومان

خرید این دوره به صورت پیش قسط می باشد در صورتی که میخواهید دوره را به صورت کامل خریداری کنید گزینه زیر فعال کنید

اساتید گروه آموزشی

تخصص :
فهرست