کاخداری بیمارستانی

کاخداری بیمارستانی

 

تعریف دوره:

دز دوره آموزشی کاخداری بیمارستانی مهارت آموزان درباره ی نظافت و گندزدایی محیط فیزیکی بیمارستان و تجهیزات، نحوه ی استفاده از شوینده ها و گند زداها، حمل و نقل وسایل و همچنین اصول ایمنی و کنترل عفونت و نحوه ی برقراری ارتباط موثر آموزش خواهند دید.

گروه هدف:

گروه هدف دوره مهارتی کاخداری بیمارستانی: دیپلم ( جهت انجام کارهای خدمات) – لیسانس و بالاتر (جهت پذیرفتن مسئولیت کاخداری بیمارستان)./ درصورت داشتن سابقه ی کار در بیمارستان به مدت 5 سال در سمت کاخداری حداقل مدرک تحصیلی سیکل نیز قابل قبول خواهد بود./ رده ی سنی مهارت آموزان حتما 18 تا 50 سال باشد.

هدف کلی:

هدف کلی دوره مهارتی کاخداری بیمارستانی: تربيت كاخدار آشنا به نقش و وظايف مرتبط در بيمارستان مطابق با استانداردها

اهداف ویژه در سه حیطه:

شناختی و رفتاری:

 • قوانین و دستورالعمل های بیمارستانی را رعایت نماید.
 • از اصطلاحات بیمارستانی و کاخداری استفاده نماید.
 • گزارش نویسی و گزارش دهی را انجام دهد.
 • اصول مهارت های ارتباطی و کنترل خشم و اضطراب را رعایت نماید.
 • احیای قلبی – ریوی را روی مولاژ انجام دهد.
 • اصول حفاظت فردی و کنترل عفونت را رعایت نماید.
 • اصول حفظ ایمنی بیمار را انجام دهد.
 • نقش کاخدار در مدیریت بحران را اجرا کند.
 • اصول محافظت از خود در واحد کاخداری و ارگونومی را رعایت نماید.
 • انواع روش های اطفا حریق را انجام دهد.
 • فرایند مدیریت کار، زمان، حرکت و برنامه ریزی را انجام دهد.
 • اصول چیدمان مبلمان و نگهداری از گل ها را انجام دهد.
 • شوینده ها و گند زداها را آماده کرده و استفاده نماید.
 • اصول پاکسازی محیط فیزیکی، تجهیزات و مبلمان در بیمارستان را انجام دهد.
 • اصول مدیریت پسماند و نگهداشت را انجام دهد.
 • ارزیابی و برنامه ریزی پاکسازی محیط بیمارستان را طبق چک لیست ها انجام دهد.
 • از تجهیزات مکانیکی استفاده نماید.

نگرشی:

 • به انجام کار تیمی، برنامه ریزی زمان و حرکت باورد داشته باشد.
 • به حقوق بیماران و در اولویت قرار دادن امور آن ها توجه نماید.
 • با انسان اعم از بیمار، همراه بیمار و سایر مراجعان و همکاران ارتباط مناسب برقرار نماید.
 • به رعایت اصول حفاطت فردی را به عنوان اصول مقدم بر شروع تمیز کاری باور داشته باشد.
 • به حفظ پاکیزگی محیط و اهمیت اصول کنترل عفونت باور داشته باشد.
بخش های اصلی دوره:
 • قوانين، فرآيندهاي بيمارستاني و شناخت بيمارستان در حیطه ی کاخداری
 • آشنایی با اصطلاحات
 • اصول گزارش نویسی و مستند سازی
 • مهارت های رفتاری و ارتباطی
 • اصول کمک های اولیه، کنترل عفونت در بیمارستان، حفظ محیط زیست، پاکسازی مبلمان در بیمارستان
 • مباحث ایمنی در بیمارستان
 • مدیریت بحران بیمارستان در حیطه ی کاخداری
 • سلامت شغلی واحد کاخداری
 • ایمنی حریق در بیمارستان
 • فرایند مدیریت کار
 • اصول چیدمان داخلی بیمارستان، نگهداری از گل های بیمارستان، پاکسازی محیط فیزیکی، پاکسازی تجهیزات، نگهداشت ساختمان
 • شوینده ها و گندزداها
 • نحوه ی آماده سازی شوینده ها و گند زداها و اصول نگهداری از آن ها
 • قوانین مدیریت پسماند
 • روش های ارزیابی پاکسازی های محیط بیمارستان
 • نحوه ی کار با تمیزکننده های مکانیکی
 • اجرای قوانين و فرآيندهاي بيمارستاني و شناخت بيمارستان در حیطه ی کاخداری
 • اصطلاحات بصورت میدانی
 • ایفای نقش در حوزه ی مهارت های رفتاری و ارتباطی
 • ایفای نقش در اجرای اصول کمک های اولیه
 • اجرای اصول کنترل عفونت در بیمارستان
 • رعایت مباحث ایمنی در بیمارستان و حریق در بیمارستان
 • ایفای نقش در مدیریت بحران بیمارستان
 • سلامت شغلی واحد کاخداری
 • اجرای روند مدیریت کار
 • اجرای اصول چیدمان داخلی بیمارستان، نگهداری از گل های بیمارستان
 • استفاده از شوینده ها و گندزداها
 • آماده سازی شوینده ها و گند زداها و اصول نگهداری از آن ها
 • اجرای اصول پاکسازی محیط فیزیکی، اصول پاکسازی تجهیزات، اصول صحیح پاکسازی مبلمان در بیمارستان
 • انجام مدیریت پسماند
 • رعایت اصول نگهداشت ساختمان، حفظ محیط زیست، گزارش نویسی و مستند سازی
 • انجام روش های ارزیابی پاکسازی های محیط بیمارستان
 • کار با تمیزکننده های مکانیکی
روش ارزیابی پایان دوره مهارت آموزان :

آزمون کتبی

مدت برگزاری دوره:
 • ساعت: 159:00
 • روز: 50-30
 • ماه: 4–2
شهریه دوره:

80000000 ریال

گواهینامه پایان دوره:

گواهینامه معتبر از مرکز ملی وزارت بهداشت

نحوه ثبت نام:

حضوری: میدان ستاد، ابتدای خیابان مشیرفاطمی. ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی شیراز. طبقه سوم. واحد 316.

غیرحضوری: با شماره های 09171058157 / 09176964193 / 09120601698 / 07138315372 تماس حاصل فرمایید.

 

نویسنده: مهندس زهرا اصغري

 

امتیاز دوره

امتیاز 0 از 5

شهریه

4,800,000تومان

خرید این دوره به صورت پیش قسط می باشد در صورتی که میخواهید دوره را به صورت کامل خریداری کنید گزینه زیر فعال کنید

اساتید گروه آموزشی

تخصص :
فهرست