مداخلات درمانی دستی در طب ایرانی

طب سنتی
مداخلات درمانی دستی در طب ایرانی

مداخلات درمانی دستی در طب ایرانی

تعریف دوره:

این دوره برای پزشکان عمومی یا متخصصین بالینی، با هدف ارتقای علمی و کسب مهارت
های عملی برای تعدادی از مداخلات درمانی دستی در طب ایرانی شامل: بادکش و
حجامت و دلک و غمز، و با تاکید بر اندیکاسیون و کنترااندیکاسیون ها و تجویز بر اساس
مزاج طراحی شده است. در پایان دوره، پزشکان می توانند از دلک و غمز، بادکش و
حجامت بنا بر اصول درمانی طب ایرانی در کنار سایر آموزه های طب ایرانی برای کمک به
بیماران بهره بگیرند. ضمناً مداخلاتی همچون: فصد، حقنه و زالواندازی نیز ذیل مداخلات
درمانی دستی در طب ایرانی هستند اما هدف این دوره نمی باشند.

گروه هدف:

پزشکی عمومی، پروانه مطب معتبر

هدف کلی:

دوره آموزشی مداخلات درمانی سنتی در طب ایرانی جهت آشنایی و توانمند سازی پزشکان عمومی در انجام مداخلات درمانی دستی طب ایرانی میباشد.

اهداف ویژه در سه حیطه:

شناختی:

 • مداخلات درمانی دستی آرام بخش را به درستی و با رعایت شرایط ایمنی انجام می دهد.
 • انواع بادکش و حجامت را به درستی و با رعایت شرایط ایمنی انجام می دهد.
 • مهارت غمز و دلک را به درستی و با رعایت شرایط ایمنی انجام می دهد.

نگرشی: مهارت آموز می بایست:

 • به اهمیت و اثربخشی مداخلات درمانی دستی را در پیشگیری یا درمان بیماری ها باور داشته باشد.
 • به خطرات و عوارض احتمالی مداخلات درمانی دستی نابجا اعتقاد داشته باشد.
 • آمادگی های لازم جهت انجام مداخلات درمانی دستی را در مراجعه کننده ایجاد کند.

رفتاری:

 • مداخلات درمانی دستی آرام بخش را به درستی و با رعایت شرایط ایمنی انجام می دهد.
 • انواع بادکش و حجامت را به درستی و با رعایت شرایط ایمنی انجام می دهد.
 • مهارت غمز و دلک را به درستی و با رعایت شرایط ایمنی انجام می دهد.

بخش های اصلی دوره:

 • تاریخچه
 • روش اجرای حجامت و بادکش
 • آشنایی با اندیکاسیون ها و کنترا اندیکاسیون ها حجامت و بادکش
 • آشنایی با انواع بادکش و حجامت های مورد
  استفاده در بیماری ها
 • کنترل عوارض بادکش و حجامت
 • کلیات مبانی دلک و غمز در طب ایرانی
 • آشنایی با اندیکاسیون و کنترااندیکاسیون دلک و
  غمز در طب ایرانی
 • کاربرد روغن های رایج در دلک و غمز
 • کارورزی
روش ارزیابی پایان دوره مهارت آموزان:

آزمون کتبی

مدت برگزاری دوره:
 • ساعت: 60:00
 • روز: 8-18
 • ماه: 1-2
شهریه دوره:

40000000 ریال

گواهینامه پایان دوره:

گواهینامه معتبر از مرکز ملی وزارت بهداشت

نحوه ثبت نام:
 • حضوری: میدان ستاد، ابتدای خیابان مشیرفاطمی، ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی شیراز، طبقه سوم، واحد 316
 • غیرحضوری: با شماره های 09176964193، 07132301542 تماس حاصل فرمایید.

امتیاز دوره

امتیاز 0 از 5

شهریه

4,000,000تومان

خرید این دوره به صورت پیش قسط می باشد در صورتی که میخواهید دوره را به صورت کامل خریداری کنید گزینه زیر فعال کنید

اساتید گروه آموزشی

تخصص :
فهرست