زایمان در آب

زایمان در آب

تعریف دوره:

این دوره در آب دانش آموختگان مامایی و متخصصین زنان و زایمان مهارت تشخیص مادران مناسب برای غوطه وری در آب طی لیبر و و زایمان و مهارت اداره کردن لیبر و انجام زایمان در آب را کسب می کنند.

گروه هدف:

کارشناسی مامایی و بالاتر یا متخصص زنان و زایمان/ حداقل دو سال سابقه کار در لیبر برای ماماها

هدف کلی:

آموزش نظری و توانمندسازی ماماها و متخصصین زنان و زایمان

اهداف ویژه در سه حیطه:

شناختی و رفتاری:

مهارت آموز قادر خواهد بود:

 • مقدمات و وسایل زایمان لازم را فراهم کند.
 • مواردی را که باید از وان خارج شوند تشخیص دهد و با احتیاط از وان خارج کند.
 • مراقبتهای مادر و جنین را در مرحله اول، دوم، سوم و چهارم زایمان را در وان و سپس در تخت زایمان انجام دهد.
 • مورد مناسب برای غوطه وری و زایمان در آب را تشخیص دهد.

نگرشی:

مهارت آموز میبایست:

 • به این روش زایمان به عنوان روش تسکینی درد زایمان و تولد ملایم و کم خطر برای نوزاد معتقد باشد.

بخش های اصلی دوره:

 • آشنایی با زایمان در آب و فواید آن از ابعاد مختلف
 • فواید جسمی و روانی
 • کنتراندیکاسیونهای
 • عوارض و خطرات احتمالی برای مادر و جنین
 • معیارها و تجهیزات لازم
 • مراقبتهای مادر و جنین در مرحله اول و دوم زایمان
 • مراقبتهای مادر و جنین در مرحله سوم و چهارم زایمان
 • آشنایی با پوزیشنهای صحیح زایمان
 • کارآموزی
روش ارزیابی پایان دوره مهارت آموزان:

آزمون کتبی.

مدت برگزاری دوره:
 • ساعت: 50:00
 • روز: 30-15
 • ماه: 2-1
گواهینامه پایان دوره:

گواهینامه معتبر از مرکز ملی وزارت بهداشت.

نحوه ثبت نام:

حضوری: میدان ستاد، ابتدای خیابان مشیرفاطمی. ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی شیراز. طبقه سوم. واحد 316.

غیرحضوری: با شماره های 09171058157 / 09176964193 / 09120601698 / 07138315372 / 07132343255 تماس حاصل فرمایید.

زمان برگزاری بزودی اطلاع رسانی میگردد.

امتیاز دوره

امتیاز 0 از 5

شهریه

خرید این دوره به صورت پیش قسط می باشد در صورتی که میخواهید دوره را به صورت کامل خریداری کنید گزینه زیر فعال کنید

اساتید گروه آموزشی

تخصص :
فهرست