ارزیابی و گزارش گستره خون محیطی

دوره های حضوری،علوم ازمایشگاهی

ارزیابی و گزارش گستره خون محیطی

ارزیابی و گزارش گستره خون محیطی

ارزیابی و گزارش گستره خون محیطی

تعریف دوره:

ارزیابی و گزارش گستره خون محیطی روشی رایج بوده و بخش مهمی از ازمایش شمارش کامل خون (CBC) را با وجود شمارنده های خودکار جدید که قابلیت شمارش افتراقی را دارند تشکیل می دهد. ارزش گستره خون محیطی در تشخیص زودرس بیماری های خونی از قبیل انواع کم خونی های ارثی و اکتسابی، لوسمی های حاد و مزمن، تغییرات گلبول های سفید در بیماری های غیربدخیم ارثی و اکتسابی و نیز تشخیص مواردی از قبیل مالاریا و بورلیا کاملا” بارز است. در عین حال انجام آزمایش های تکمیلی و تخصصی (از قبیل ایمونوفنوتایپ به روش فلوسیتومتری، سیتوژنتیک و FISH ، تشخیص مولکولی) نیز با توجه به یافته های اولیه صحیح و به جا انتخاب شده و در مدیریت مصرف خدمات آزمایشگاهی و کاهش هزینه مفید است .

گروه هدف:

کارشناسی علوم آزمایشگاهی – کارشناس ارشد هماتولوژی و بانک خون آزمایشگاهی – کارشناس ارشد علوم پایه پزشکی با مدرک کارشناسی علوم آزمایشگاهی

هدف کلی:

ارتقاء دانش و مهارت آموزان در ارزیابی گستره های خون محیطی ، شناسایی، شمارش و گزارش سلولها و تغییرات مرفولوژیک آنها در بیماری های مختلف

بخش های اصلی دوره:

 • مروری برگستره خون محیطی و مغزاستخوان
 • مرفولوژی گلبول های قرمز
 • کم خونی های شایع
 • رنگ آمیزی های حیاتی
 • مرفولوژی غیربدخیم گلبولهای سفید – اکتسابی
 • مرفولوژی غیربدخیم گلبولهای سفید – ارثی
 • مروری بر لوسمی های حاد و آزمایش های اولیه
 • ارزیابی گستره خون محیطی لوسمی های حاد
 • شمارش افتراقی لوسمی های حاد
 • مروری بر لوسمی های مزمن لنفوئید و آزمایش های اولیه
 • شمارش افتراقی لوسمی های مزمن لنفوئیدی
 • مروری بر بدخیمی های میلوپرولیفراتیو و آزمایش های اولیه، ارزیابی گستره خون محیطی و تاییدی
 • ارزیابی مالاریا، بورلیا و لیشمانیا
 • معرفی مورد (Case)
روش ارزیابی پایان دوره مهارت آموزان :

آزمون کتبی

مدت برگزاری دوره:
 • ساعت: 71:00
 • روز: 15-13
 • ماه: 2-1
شهریه دوره:

35000000 ریال

گواهینامه پایان دوره:

گواهینامه معتبر از مرکز ملی وزارت بهداشت

نحوه ثبت نام:

حضوری: میدان ستاد، ابتدای خیابان مشیرفاطمی. ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی شیراز. طبقه سوم. واحد 316.

غیرحضوری: با شماره های 09171058157 / 09176964193 / 09120601698 / 07138315372 تماس حاصل فرمایید.

زمان برگزاری بزودی اطلاع رسانی میگردد.

امتیاز دوره

امتیاز 0 از 5

شهریه

3,500,000تومان

خرید این دوره به صورت پیش قسط می باشد در صورتی که میخواهید دوره را به صورت کامل خریداری کنید گزینه زیر فعال کنید

اساتید گروه آموزشی

تخصص :
فهرست