وبینار آموزشی کاربردهای CBCT در دندانپزشکی

دندان پزشکی

کاربردهای CBCT در دندانپزشکی

کاربردهای CBCT در دندانپزشکی

کاربردهای CBCT در دندانپزشکی

برگزاری وبینار آموزشی رایگان کاربردهای CBCT در دندانپزشکی
روز برگزاری:

29 اردیبهشت ماه 1401

ثبت نام غیر حضوری:

جهت ثبتنام در رویداد به لینک ثبتنام مراجعه نمایید.

نحوه برگزاری :

این رویداد بصورت وبینار برگزار خواهد شد.

امتیاز دوره

امتیاز 0 از 5

شهریه

خرید این دوره به صورت پیش قسط می باشد در صورتی که میخواهید دوره را به صورت کامل خریداری کنید گزینه زیر فعال کنید

فهرست