اکسیژناسیون غشایی برون پیکری (اکمو) برای پرستاران

پرستاری و مامایی،دوره های انلاین،دوره های حضوری
اکسیژناسیون غشایی

اکسیژناسیون غشایی

تعریف دوره:

در دوره آموزشی اکسیژناسیون غشایی برون پیکری، پرستاران مهارتهای عمومی انتخاب بیمار، کاربرد و عدم کاربرد، آماده سازی، شروع، انتقال، مدیریت، پرستاری و خاتمه اکمو را در بیماران مورد حمایت مکانیکی اکمو فرا می گیرند.

گروه هدف:

گروه هدف دوره مهارتی اکسیژناسیون غشایی برون پیکری: حداقل کارشناس پرستاری./ دو سال سابقه کار بالینی در بخش مراقبت های ویژه، معرفی نامه از محل کار ( مشغول به کار باشد).

هدف کلی:

هدف کلی دوره مهارتی اکسیژناسیون غشایی برون پیکری: کسب توانایی های اولیه مورد نیاز  جهت بکارگیری و مدیریت اکمو (در حیطه مخصوص به خود).

اهداف ویژه در سه حیطه:

شناختی و رفتاری:

مهارت آموز قادر خواهد بود با توجه به:

 • بیمار و بیماری، بتواند برنامه مراقبتی مناسب را تدوین و اجرا نماید.
 • شناخت از انواع اکمو و نوع بیماری، چیدمان تجهیزات در بخش مراقبت های ویژه را انجام دهد.
 • نوع اکمو و وضعیت بیمار، قادر به انجام انواع انتقال و جابجایی بیمار باشد.
 • نوع کانولاسیون، مراقبت و پانسمان از محل کانولاسیون را به خوبی انجام دهد.
 • شناخت از بیماری های واگیر تنفسی، روش های محافظت از خود و دیگران را انجام دهد.
 • شرایط بیمار کنترل عفونت را بخوبی انجام دهد.
 • از بیمار در حین اکمو حفاظت نماید.
 • نیاز بیمار و خانواده‌ی بیمار، ارتباط مناسب بین بیمار و خانواده برقرار نماید.
 • برحسب شرایط بیمار گزارش پرستاری کامل را ثبت نماید.

نگرشی:

 • مهارت آموز ملتزم و معتقد به ایجاد نگرشی جدید جهت استفاده از اکمو در بیمارانی خواهند بود که تاکنون از این روش پیشرفته محروم بوده اند.

بخش های اصلی دوره:

 • مقدمه، تاریخچه و راه اندازی مراکز اکمو
 • کاربرد و عدم کاربرد اکمو
 • تجهیزات وضمائم
 • آشنایی و کار با تجهیزات وضمائم
 • مراحل و انواع اکمو
 • پیش از شروع اکمو
 • انعقاد و ضد انعقاد
 • کانولاسیون
 • انجام کانولاسیون بر روی مولاژ
 • شروع اکمو
 • انتقال و جابجایی بیمار
 • مدیریت در حین اکمو
 • ملاحظات پرستاری اکمو
 • عوارض، مشکلات ، حوادث و رفع آن
 • عوارض مکانیکی ، مشکلات و رفع موانع
 • خاتمه اکمو
 • کارآموزی
روش ارزیابی پایان دوره مهارت آموزان :

آزمون کتبی

مدت برگزاری دوره:
 • ساعت: 84:00
 • روز: 30-12
 • ماه: 3-1
شهریه دوره:

40000000 ریال.

گواهینامه پایان دوره:

گواهینامه معتبر از مرکز ملی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

نحوه ثبت نام:

حضوری: میدان ستاد، ابتدای خیابان مشیرفاطمی. ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی شیراز. طبقه سوم. واحد 316.

غیرحضوری: با شماره های 09171058157 / 09176964193 / 09120601698 / 07138315372 / 07132343255 تماس حاصل فرمایید.

زمان برگزاری بزودی اطلاع رسانی میگردد.

امتیاز دوره

امتیاز 0 از 5

شهریه

4,000,000تومان

خرید این دوره به صورت پیش قسط می باشد در صورتی که میخواهید دوره را به صورت کامل خریداری کنید گزینه زیر فعال کنید

اساتید گروه آموزشی

تخصص :
فهرست