اطلس جامع مهندسی پزشکی

ویژه کلیه علاقمندان به حوزه مهندسی و تجهیزات پزشکی

محصولات آموزشی
امتیاز 5.00 از 5
250,000تومان

اطلس جامع مهندسی پزشکی

اطلس جامع مهندسی پزشکی

اطلس جامع مهندسی پزشکی توسط تیم جامعه مهندسی پزشكی شیراز طراحی شده است.
شامل دو نرم افزار اطلس جامع مهندسی پزشكی و اطلس جامع ابزار جراحی می باشد.
* این دو نرم افزار در سطح كشور جزو اولین ها و كامل ترین ها محسوب میشوند.
* دارای اطلاعات بسیار تخصصی در زمینه مهندسی پزشكی و تجهیزات پزشكی میباشد.
* هر نرم افزار منبعی موثق و كاملا تخصصی در زمینه مهندسی پزشکی میباشد.
* نرم افزار های اطلس جامع مهندسی پزشكی و ابزار جراحی كه در سطح كشور بینظر میباشد .
 * در سومین همایش بین المللی مدرسه تابستانه مهندسی پزشكی و فناوری های نوین با حضور مدیران دانشگاه معرفی و عرضه گردید.
* همچنین باعث بازتاب گسترده خبری در سایت ها و روزنامه های مختلف شد.
همچنین این دو نرم افزار دارای گواهی نامه و تقدیر نامه رسمی جهت ثبت را از دانشگاه علوم پزشكی شیراز دارا است.
مجموعه آموزشی مهندسی پزشکی توسط تیم جامعه مهندسی پزشكی شیراز طراحی شده است.
شامل معرفی کلیه تجهیزات پزشکی می باشد.
* این مجموعه آموزشی در سطح كشور جزو اولین ها و كامل ترین ها محسوب میشوند.
* دارای اطلاعات بسیار تخصصی در زمینه مهندسی پزشكی و تجهیزات پزشكی میباشد.
* هر نرم افزار منبعی موثق و كاملا تخصصی در زمینه مهندسی پزشکی میباشد.
 * در سومین همایش بین المللی مدرسه تابستانه مهندسی پزشكی و فناوری های نوین با حضور مدیران دانشگاه معرفی و عرضه گردید.
* همچنین باعث بازتاب گسترده خبری در سایت ها و روزنامه های مختلف شد.
همچنین این دو نرم افزار دارای گواهی نامه و تقدیر نامه رسمی جهت ثبت را از دانشگاه علوم پزشكی شیراز دارا است.

محصولات مرتبط

فهرست