دوره های حضوری

حضوری

اساتید گروه آموزشی

آسیب شناسی جراحی(سرطان)

آسیب شناسی جراحی (سرطان ) تعریف دوره: دوره آموزشی آسیب شناسی جراحی برای دانش آموختگان دارای گواهینامه تخصصی رشته آسیب شناسی…
امتیاز 0 از 5

حضوری

اساتید گروه آموزشی

احیا قلبی ریوی پیشرفته

  احیا قلبی ریوی پیشرفته تعریف دوره: دوره آموزشی احیا قلبی ریوی پیشرفته با هدف آموزش آخرین دستاوردهای علمی و…
امتیاز 0 از 5

حضوری

اساتید گروه آموزشی

احیای قلبی ریوی پایه

احیای قلبی ریوی پایه تعریف دوره: دوره آموزشی احیای قلبی ریوی پایه با هدف آموزش و بازآموزی کادر درمان بر…
امتیاز 0 از 5
فهرست