آنلاین

حضوری

اساتید گروه آموزشی

آسیب شناسی جراحی(سرطان)

آسیب شناسی جراحی (سرطان ) تعریف دوره: دوره آموزشی آسیب شناسی جراحی برای دانش آموختگان دارای گواهینامه تخصصی رشته آسیب شناسی…
امتیاز 0 از 5

حضوری

اساتید گروه آموزشی

آسیب شناسی قفسه صدری

آسیب شناسی قفسه صدری آسیب شناسی قفسه صدری تعریف دوره: دوره آموزشی آسيب شناسي قفسه صدری در قالب یک برنامه…
امتیاز 0 از 5

حضوری

اساتید گروه آموزشی

ارولوژی ترمیمی ( سطح 1 )

ارولوژی ترمیمی ( سطح 1 ) تعریف دوره: دوره آموزشی ارولوژی ترمیمی برای دانش آموختگان دارای گواهینامه تخصصی رشته جراحی…
امتیاز 0 از 5

حضوری

اساتید گروه آموزشی

اسیب شناسی پستان

اسیب شناسی پستان اسیب شناسی پستان تعریف دوره: دوره آموزشی اسیب شناسی پستان برای دانش آموختگان دارای گواهینامه تخصصی رشته…
امتیاز 0 از 5
فهرست