دسته‌بندی نشده

اخذ مجوز سازمان فنی و حرفه ای

اخذ مجوز سازمان فنی و حرفه ای اخذ مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای استان فارس جهت برگزاری دوره های آموزشی فنی و حرفه ای در حوزه های…

بنیاد نیکوکاری آتن

بنیاد نیکوکاری آتن بنیاد نیکوکاری آتن همراه با دانشجویان مستعد در پرداخت هزینه دوره های آموزشی و مهارتی، با دانشجویان و علاقمندان مستعد و پرتلاشی که توان مالی پرداخت هزینه مصوب…

عقد قرارداد با مرکز مهندسی پزشکی شیراز

عقد تفاهمنامه همکاری با جامعه مهندسی پزشکی شیراز عقد تفاهمنامه آموزشی با جامعه مهندسی پزشکی شیراز   هدف این موسسه ارتقا سطح مهارت و آموزش عملی در حوزه علوم پزشکی،…

عقد قرارداد با آزمایشگاه پیوند

عقد تفاهمنامه همکاری با آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک عقد تفاهمنامه آموزشی با آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پیوند   هدف این موسسه ارتقا سطح مهارت و آموزش عملی در حوزه علوم…

عقد قرارداد با انجمن طب سنتی ایران

عقد قرارداد با انجمن طب سنتی ایران عقد تفاهمنامه همکاری با انجمن طب سنتی ایران هدف این موسسه ارتقا سطح مهارت و آموزش عملی در حوزه علوم پزشکی، علوم بین…
فهرست