واحد توسعه و انتقال فناوری

انتقال فناوری «Technology Transfer» را می‌توان فرآیند به‌کارگیری فناوری‌های موجود برای خلق نوآوری و محصولات جدید دانسته که با انتقال یافته‌های علمی و فنی از یک سازمان به سازمان دیگر، موجب ارتقاء سطح توسعه و تجاری‌سازی می‌گردد.

توسعه و انتقال فناوری

در واقع، انتقال فناوری چیزی فراتر از تجاری‌سازی یک اختراع، مالکیت فکری یا محصول است. انتقال فناوری را می‌توان فرآیندی پیچیده دانست که دامنه گسترده‌ای از افراد در آن مشارکت داشته و فعالیت‌های به هم وابسته و متعددی را انجام می‌دهند.

فرآیندهای انتقال فناوری

بررسی ادبیات حوزه فناوری و کارآفرینی، نشان می‌دهد که از انتقال فناوری، به‌عنوان معادلی برای موارد زیر، استفاده شده است:

 • اعطای مجوز بهره‌برداری از حقوق مالکیت فکری به یک تولیدکننده برای تولید یک محصول
 • عملی ساختن یک ایده در قالب یک نمونه اولیه
 • فرآیند ثبت مفاهیم دانش فناوری در قالب یک مقاله یا به صورت درخواست گواهی ثبت اختراع

مراحل انتقال فناوري

 • افشای اختراع
 • ارزیابی
 • درخواست ثبت اختراع
 • ارزیابی و بازاریابی
 • مجوز ثبت اختراع
 • تجاری سازی

از مهم‌ترین مزایا و منافع انتقال فناوری می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

 1. بهبود کیفیت محصولات: با افزایش نقش فناوری در زندگی بشر، تولیدکنندگان و توسعه‌دهندگان محصولات، همواره در پی فناوری‌های جدید با هدف بهبود کیفیت محصولات خود هستند. برای این منظور، شرکت‌ها می‌توانند از منابع داخلی خود ، یا ایده‌ها و نوآوری‌های خارجی، برای توسعه فناوری‌ها و محصولات جدید بهره گیرند.
 2. نوآوری‌های مقرون‌به‌صرفه: هدف اصلی انتقال فناوری، بهره‌گیری از فناوری‌های موجود برای توسعه محصولات جدید به شیوه‌ای اقتصادی است. در صورت عدم وجود تحقیق و توسعه کافی در داخل شرکت ، توسعه فناوری امری دشوار و غیرممکن خواهد بود.