برگزاری دوره آموزشی فوریت های پزشکی بدو استخدام

فوریتهای پزشکی بدو استخدام   دوره آموزشی فوریتهای پزشکی بدو استخدام اورژانس فارس با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز و سازمان اورژانس فارس توسط مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی نیکان شریف با موفقیت برگزار گردید. این دوره آموزشی با هدف آموزش کادر درمان بر اساس آخرین دستاورد…
ادامه این خبر

دوره های آموزشی منتخب

اخبار منتخب

آخرین مقالات

جدیدترین محصولات

فهرست