دوره های آموزشی در حال ثبت نام

مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی نیکان شریف تحت نظر و حمایت مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار میکند: دوره های آموزشی مهارتی دوره آموزش مهارتی امدادگر کمک های اولیه در سازمان های معتبر…
ادامه این خبر

دوره های آموزشی منتخب

اخبار منتخب

آخرین مقالات

جدیدترین محصولات

فهرست