اصول مقاله نویسی

 روش و آموزش مقاله نویسی

امروزه یکی از مهمترین ابزارها در نشر علم و دانش چاپ مقالات علمی است. در حقیقت از طریق مقالات علمی است که یک پژوهشگر
میتواند یافته هایش را در اختیار دیگران قرار دهد. در واقع یک پژوهشگر علاوه بر پژوهش کردن باید از توانایی نوشتن هم برخوردار باشد.
یک مقاله تحقیقی روشی برای تبادل اطلاعات و آگاه سازی دیگران درباره نتایج تحقیق است. مقاله نویسی راهی برای جزئیات بخشیدن به داده
هایی است که شما از طریق تحقیق جمع آوری کرده اید. شما می توانید نظر خود را در مورد تجزیه و تحلیل و تفسیر داده های به دست
آمده از طریق یک مقاله علمی به اشتراک بگذارید.

همانطور که دیده اید نویسندگان یا دانشجویان مشکلات و پیشنهادات خود را به صورت مقالات علمی – پژوهشی و یا علمی – ترویجی در
بعضی از روزنامه ها، مجلات و وبلاگ ها می نویسند. آنها نظرات و عقاید خود را در قالب مقاله می نویسند و در اختیار شما قرار می دهند.
همچنین با یادگیری روش های مقاله نویسی می توانید در سایر حوزه های نویسندگی مثل محتوی نویسی و روزنامه نگاری فعالیت کنید.

 مراحل مقاله نویسی

مراحل مقاله نویسی برای یک مقاله علمی دارای الگوها و استاندارد های خاصی است که با سایر نوشته های علمی و غیر علمی متفاوت
است. تسلط به زبان انگلیسی برای برقراری ارتباط مناسب ضروری است تا گزارشات تحقیق با زبانی بدون ابهام و ساده با دیگران به
اشتراک گذاشته شود. مقالات علمی باید به زبانی بسیار ساده، واضح و مختصر نوشته شوند تا خوانندگان با سابقه علمی و تحقیقاتی
مشابه نویسنده بتوانند به راحتی کار و نحوه انجام آزمایشات را درک کنند. آنها ممکن است بخواهند نتایج را بازیابی کنند یا تحقیقات را
گسترش دهند.

 مراحل نوشتن مقاله و نحوه مقاله نویسی

اگرچه ممکن است مجلات علمی مختلف الگو و قالبی خاص برای مقاله نویسی داشته باشند ، یک قالب نوشتاری مقاله مشترک که برای بیشتر ژورنال ها قابل استفاده است را می توان به شرح زیر تعریف کرد:

 • عنوان مقاله
 • موضوع مقاله
 • چکیده
 • واژه های کلیدی
 • مقدمه
 • بدنه اصلی مقاله
 • مواد و روش ها
 • تجزیه و تحلیل
 • خلاصه و نتیجه گیری
 • منابع و ماخذ
 • سپاسگزاری
جهت کسب اطاعات بیشتر با شماره های زیر تماس بگیرید

071-32301542

0917-696-4193

فهرست