ارتباط با ما

071-38315372 / 071-32343255

0912-060-1698 / 0917-696-4193 / 0917-105-8157

info@atenac.com

مرکز مهارتی علوم پزشکی : فارس – شیراز – خیابان زند – روبروی خیابان 7 تیر – ساختمان پزشکی اکسیر – طبقه چهارم – آکادمی تخصصی نیکان شریف

فهرست