اخبار

اخذ مجوز سازمان فنی و حرفه ای

اخذ مجوز سازمان فنی و حرفه ای اخذ مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای استان فارس جهت برگزاری دوره های آموزشی فنی و حرفه ای در حوزه های…
فهرست